Seasons
Busou Shinki

Busou Shinki

You are watching the serie Busou Shinki belongs in Category Action, Animation, Comedy with duration 5 Min , broadcast at 123MOVIES.LA,

Genre: Animation, Action, Comedy, Sci-Fi

Actor: Kana Asumi

Creators: Yasuhito Kikuchi

Country: Japan

Duration: 5 Min

Release: 2012

IMDb: 5.3