The Rise of King Modu

The Rise of King Modu

You are watching the movie The Rise of King Modu produced in China belongs in Category Drama with duration 94 Min , broadcast at 123MOVIES.LA,Director by Zhi Guo,The story of Modu Chanyu, the founder of the Xiongnu Empire. Sent off as a hostage to a neighboring...

Genre: Drama

Actor: Wang Geng, Dai Lu, Lifu Wang, Lixin Zhang, Xiaorai Zhao

Director: Zhi Guo

Country: China

Duration: 94 Min

Release: 2013

IMDb: 5.2