Jian hua yan yu jiang nan

Jian hua yan yu jiang nan

You are watching the movie Jian hua yan yu jiang nan produced in Hong Kong, South Korea belongs in Category Action, Drama with duration 106 Min , broadcast at 123MOVIES.LA,Director by Wei Lo,Young master Cao Le chases his pregnant girlfriend away from the family castle. He does it in order...

Duration: 106 Min

Release: 1977

IMDb: 5.4